Psihologie clinică
Cursuri pentru psihoterapeuți care nu au o licență în psihologie
Workshopuri
Grupuri de dezvoltare personală pentru studenți, psihologi, psihoterapruți, alte categorii de doritori
Consiliere psihologică (la cerere)
Supervizare pentru Psihologie clinică
Analize studii de caz
Școli de vară

I. Psihologie clinică – durata : 2 ani – 4
Primul an: octombrie – iulie (10 luni)
Al doilea an: aceeași structură

Se atașează:

a) plan de învățământ (descarcă)
b) cerere de înscriere (descarcă)
c) contract cadru (descarcă)

Dosarul de înscriere:

 1.  dosar plic
 2. copie Xerox diplomă licență
 3. copie Xerox carte de identitate
 4. copie Xerox certificate de naștere
 5. cerere de înscriere (b)
 6. contract cadru (c)
 7. adeverință medicală
 8. CV
 9. două fotografii ¾

Înscrieri: tot timpul anului până se formează grupul de cursanți.
Mărimea grupului 10 – maxim 20 cursanți
Taxa: 1800 lei/semestru
Fiecare disciplină din Planul de învățământ are următoarea structură: 26 ore directe cu titularul de disciplină și 16 ore de studiu individual.
La finalul fiecărei discipline va avea loc evaluarea.

Modalități (forme) de evaluare:

 • chestionare
 • examen scris sau oral
 • dezbateri studii de caz
 • eseuri

Evaluarea finală se va face prin susținerea lucrării de disertație – în fața unei
comisii și a colegilor.
Condițiile elaborării lucrării de disertație:

 1. documentare și prezentarea bibliografiei aferente temei alese – maxim 10
  pagini.
 2.  Cercetare personal: fie pe baza studiilor de caz (3 – 5) cazuri fie pe
  administrarea de teste psihologice pe un lot de 30 subiecți – maxim 35
  pagini.
 3. Concluzii și direcții de dezvoltare a temei – 5 pagini

NOTĂ: asigurăm drafturi pentru cursuri

II. Cursuri pentru psihoterapeuți care nu au o licență în psihologie

Conform Metodologiei Colegiului Psihologilor din România, există obligativitatea parcurgerii unui pachet de discipline cu o programă de 42 ore după cum urmează:

a) Psihologie generală – 42 ore
b) Psihodiagnostic – 42 ore
c) Psihologie clinică – 42 ore
d) Psihopatologie – 42 ore

Persoanele interesate vor trimite prin e-mail: tudora_sima@yahoo.com suplimentul la diploma de licență (foaia matricolă) pentru analiza disciplinelor studiate în cadrul licenței.

Disciplinele aferente pachetului care se vor regăsi în supliment vor fi echivalate.

Informarea va fi făcută prin e-mail.

Cursurile se țin sâmbăta în intervalul orar 9:00 – 17:00 și duminica în intervalul orar 9:00 – 14:00 la sediul Asociației CNFPP din București, str. Caimatei, nr. 8, et. 2, ap. 3, sector 2.

Anexăm (aici veți găsi):

Cursurile pentru fiecare disciplină vor fi planificate în 3 module în cuantum de 13 ore/modul. Cele 3 ore rămase sunt destinate evaluării.

Evaluarea va consta în:

a) prezentare studii de caz,
b) planuri de intervenție pentru consiliere/psihoterapie,
c) chestionare, colocvii

După parcurgerea pachetului de discipline se vor elibera:

 • diploma de absolvire
 • situația școlară

Dosarul cursantului va conține:

 •  dosar plic
 • cerere de înscriere
 • contract cadru
 • CV
 • copii Xerox: diplomă de licență plus suplimentul,carte de identitate,
  certificat de naștere
 • adeverința medicală
 • două fotografii ¾

NOTĂ:
Aceste cursuri sunt acreditate de Colegiul Psihologilor din România pentru absolvenții facultăților de:

 • medicină
 • filosofie
 • asistență socială
 • psihopedagogie
 • teologie

III. WORKSHOPURI
1. “Abordari ale psihologiei clinice in situatii de pierdere si doliu”
2. “Cat de vulnerabili suntem in confruntarea cu situatiile sau evenimentele de viata dificile si stresante”

Anexăm:

Înscrierile se fac prin completarea cererii de înscriere și trimiterea ei prin e-mail la adresa: tudora_sima@yahoo.com

Grupuri țintă:

 • psihologi și psihoterapeuți
 • studenți care doresc să se informeze
 • alte categorii

Taxa de participare pentru un workshop este de 300 lei pentru 10 credite.
Se vor elibera :

 • Diplomă de participare cu credite
 • Adeverință de participare
 • Factura

Durata 10 ore
Program:

– sâmbătă, interval orar: 10:00 – 14:00
– duminică interval orar: 10.00 – 14:00

Locație: Sediul Asociației CNFPP
București, str. Caimatei, nr. 8, et. 2, ap. 3, sector 2.

IV. Grupuri de dezvoltare personală pentru studenți, psihologi, psihoterapeuți, alte categorii de doritori

Formarea grupurilor: la cerere
Numărul maxim: 10 persoane/grup

V. Consiliere psihologică : la cerere
Contact e-mail: tudora_sima@yahoo.com
Telefon: 0723 540 116
0729 954 668

VI. Supervizare pentru Psihologie clinică
– grupuri la cerere
– individual

VII. Analize studii de caz
– la cerere, pentru psihologi și psihoterapeuți

VIII: Școli de vară:
– conferințe
– tabere