Psihologie Clinica

October 10, 2015adminNoutăţi0

                                               

I. Asociația Centrul Național de Formare Profesională în Psihologie (CNFPP) anunță începerea unui nou Curs de Formare Complementară în Psihologie Clinică, promoția 2016-2018.

      Activitățile desfășurate în cadrul cursului vor fi centrate pe: cursuri directe, studiu individual, lucrări pentru disciplinele din planul de învățământ, practică, lucrare de curs. Formatorii care vor coordona activitățile sunt: prof. dr. Tudora Sima, Conf. dr. Diana Lucia Vasile, Lector dr. Celestina Dumitriu, Psiholog clinician principal Sanda Lepoiev, Psiholog  principal Daniela Hiera, Dr. Ileana Botezat Antonescu, Prof. dr. Ion Mânzat, Dr. Augustin Cambosie. Bibliografia aferentă cursurilor  va fi înmânată de către profesorii coordonatori de disciplină la începutul activităților, de asemenea cursanții vor beneficia și de un curs tehnoredactat.

Participanți: numai absolvenți ai programului de licență în Psihologie.
Pentru absolvenții de psihologie cu durata de 4 ani acest curs este valabil pentru treptele de Psiholog clinician.
Pentru absolvenții de psihologie cu durata de 3 ani se consideră că au finalizat studiile numai după parcurgerea unui program de masterat în cadrul unei Facultăți de Psihologie acreditat de ARACIS. Acest curs le servește pentru a accede la competența de Psiholog clinician autonom.

Locuri: 20. Ocuparea locurilor se face în ordinea înscrierii la adresa de mail: tudora_sima@yahoo.com

Se fac înscrieri pentru orice filială din țară. Condiția deplasării echipei de formatori în locații ale filialelor sau alte orașe este legată de un număr de cel puțin 20 de înscriși la curs.

Dosarul de înscriere va conține:

- cererea de înscriere descărcată de pe site-ul: www.psihologieclinica.ro,
- contractul cu asociația CNFPP descărcat de pe site-ul: www.psihologieclinica.ro,
- copie xerox după diploma de licență,
- copie xerox după cartea de identitate și după certificatul de naștere,
- CV,
- adeverință medicală,
- 2 foto 3/4.

Durata cursului este de 2 ani, respectiv 4 semestre.
Frecvența cursurilor directe este de o dată pe lună: sâmbată si duminică.

Disciplinele de studiu:

 1. - Psihologia sănătății,
 2. - Psihopatologia copilului
 3. - Concepte teoretice ale psihanalizei,
 4. - Psihopatologia adultului,
 5. - DSM V – Tulburări de personalitate,
 6. - Psihosomatică,
 7. - Psihodiagnostic,
 8. - Evaluare clinică,
 9. - Dimensiunea spirituală a sănătății și a bolii,
 10. - Psihotraumatologie,
 11. - Practică.

Cursul se încheie cu o lucrare ce se va susține în fața unei comisii.

Taxa pentru interviu este de 50 roni și se achită după susținerea interviului.

Cursanții vor dobândi statutul de membru al CNFPP, calitate pentru care vor achita o cotizație anuală de 50 roni.

Taxa pentru un semestru este de 1800 de roni plătibilă în 4 rate, a câte 450 de roni, în contul IBAN RO47 RZBR 0000 0600 1409 4714, sucursala Apusului.

Cursurile se țin în cadrul Spitalului Clinic ” Prof. Dr. Th. Burghele” cu sediul în Șoseaua Panduri nr. 20, sector 5 – București.

Calitatea de membru al CNFPP asigură bonificații la toate activitățiile pe care le organizează asociația, precum și accesul gratuit la informări și documentări privind Orientarea în carieră.

Pentru informații suplimentare vă puteți adresa:

- d-nei Prof. dr. Tudora Sima, mobil: 0723 540 116, e-mail: tudora_sima@yahoo.com;

- d-nei Psih. M.A. Gabriela Stanciu, mobil 0722 555 554, e-mail: gabrielanstanciu@yahoo.co.uk

Acte necesare înscrierii

Cererea de înscriere

Contractul cu asociația.

  

 

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Cele mai recente ştiri

Email newsletter